Nagranie zrealizowało wydawnictwo ALEKSANDRIA w 2016r.
czyta: Filip Kosior                        czas: 34 godziny i 30 minut

Olszynka Grochowska 

 

 

Kabul
 

Londyn

 

 

Paryż

Gubernia Kaliska