Klasztor Sankt Gallen

Jedynym zachowanym do dziś (albo raczej: jedynym znanym) planem klasztoru benedyktyńskiego sprzed XIII wieku jest plan klasztoru w Sankt Gallen. Sporządzono go w IX wieku w oparciu o Regułę św. Benedykta. Prawdopodobnie projekt ten nie został nigdy zrealizowany, ale możemy dzięki niemu zorientować się, jak powinien wyglądać wzorcowy klasztor i jego otoczenie. Należy założyć, iż wiele mniejszych, uboższych klasztorów nie było w stanie sprostać tej – bardzo rozbudowanej infrastrukturze. Tym niemniej inspirowałam się tym planem prowadząc Einara, Udalryka, Oswalda i Wulfdana po klasztorze w Yorku.

Sankt_Galler_Klosterplan_(ca_800)

Plan klasztoru w Sankt Gallen wraz z legendą:   Saint_Gall_planta

1. Wirydarz
2. Dormitorium, pod nim w przyziemiu kalefaktorium
3. Dom opata
4. Refektarz
5. Kuchnia mnichów
6-7. Piekarnia i browar mnichów
8. Spiżarnia, pod nią w przyziemiu piwnica na wino i piwo
9. Rozmównica mnichów
10. Biblioteka, pod nią w przyziemiu skryptorium
11. Pomieszczenie do przechowywania szat liturgicznych, pod nią w przyziemiu zakrystia
12-17. Nowicjat i infirmeria
18. Dom lekarzy
19. Ogród z ziołami
20. Dom służący zabiegom medycznym
21. Szkoła
22-23. Izby
24. Dom dla gości
25. Kuchnia, piekarnia i browar dla gości
26. Dom, kuchnia, piekarnia i browar dla ubogich
27. Prawdopodobnie dom dla świty cesarskiej
28. Cmentarz i sad
Pomieszczenia gospodarskie:
a. dom dla rzemieślników
b. ogród warzywny
c. dom ogrodnika
d. gęsiarnia
e. dom nadzorcy gęsiarni i kurnika
f. kurnik
g. pomieszczenie do przygotowania oliwy i chleba do konsekracji
h. stodoła
i. warsztaty
j. młyn, folusz
m. owczarnia, koziarnia
n. obora
o. prawdopodobnie dom dla żołnierzy cesarskich
p. chlew
q. stajnia
r-s. stajnie
 

 

źródło Wikipedia, wolna encyklopedia