PODZIĘKOWANIA
Lista ludzi, którzy w różny sposób pomagają mi w tworzeniu książek jest naprawdę długa. Pewne pomysły, przemyślenia i konstrukcje często przychodzą mi do głowy po dyskusjach z zawodowymi historykami, ale także miłośnikami i pasjonatami historii. Nie jest możliwym wymienienie każdego, bo od lat żyję zanurzona w tym piastowskim świecie. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie w pracy. Profesorowi Tomaszowi Jurkowi, którego wiedza o epoce i cierpliwość do mnie są sobie równe. Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu, za uświadomienie, skąd Władysław brał pieniądze. Profesor Agnieszce Tetrycz - Puzio za błyskawiczne konsultacje i podpowiedzi. Hannie i Pawłowi Lisom za inspirujące opowieści o kuchni naszych przodków. I, jednocześnie nie przestaję podkreślać, że żaden z mych konsultantów nie ponosi odpowiedzialności za fabularną wizję autorki.
Dziękuję Elżbiecie Żukowskiej, mojej redaktorce, za czujne i czułe kobiece oko, i pomoc w podejmowaniu męskich decyzji. Za rozmowy o bohaterach, w których nie raz zdarzyło nam się zapomnieć, że mówimy o postaciach, nie o naszych przyjaciołach i bliskich.
Tadeuszowi Zyskowi, za to, co połączyło nas przed laty i Bogu dzięki, trzyma - wspólną pasję do historii i nieustające, gorące dyskusje. A także za różnicę zdań, która zawsze nas zbliża.
Dziękuję całemu zespołowi Wydawnictwa Zysk i Spółka - Magdalenie Wójcik, bez której nie wyobrażam sobie książki i Filipowi Karpowowi, z którym robię pierwszą i wiem, że to dobry początek. Grafikom - Tobiaszowi Zyskowi i Arturowi Sadłosowi, który stworzył nowe oblicze Władysława. Jest w nim moc, z taki królem można iść na wojnę! Ekipie z promocji, Adamowi Zyskowi, który zawsze ma ze mną pod górę, Konradowi Urbańskiemu i Robertowi Kaczmarkowi - lubię z wami pracować! Patrycji Poczcie stawiam pomnik z każdą kolejną książką.
Osobno dziękuję moim bliskim, za to, że dają mi przestrzeń do pracy i miłość, która jest jej siłą napędową.
Moim Czytelnikom kłaniam się nisko. Dzielicie się ze mną swymi wrażeniami, emocjami i pasją. Ujmuje mnie to, jak pokochaliście Władka. Jesteście częścią Odrodzonego Królestwa.